Köszöntjük weblapunkon
Gátközlekedési engedélyek PDF Nyomtatás E-mail

 

 
Közlemény PDF Nyomtatás E-mail

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásról.

Részletek: pdf

 
Házhoz visszük PDF Nyomtatás E-mail

 
FELHÍVÁS PDF Nyomtatás E-mail

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdésébe foglalt feladatkörében az önkormányzat ebösszeírást végez, amihez az adatokat az eb tulajdonosa/tartója köteles rendelkezésre bocsátani.

Az ebösszeírás 2021. május 10-én kezdődik. Az ebek nyilvántartásba vételének teljeskörűsége érdekében az összeírást önkormányzati alkalmazott fogja elvégezni, aki személyesen felkeresi Önöket az ebösszeíró adatlap közös kitöltése céljából. Az önkormányzati alkalmazott megbízólevéllel lesz ellátva, amivel igazolja a tevékenység végzésére való jogosultságát.

Akit az ebösszeírást végző nem talál otthon, levélben fogja értesíteni a felkeresés újabb időpontjáról. Amennyiben ez is sikertelennek bizonyul, üres ebösszeíró adatlapot fog a postaládájába helyezni, amit kérünk kitölteni, aláírni és a közös önkormányzati hivatalnak megküldeni. Erre következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

 • hivatal kapuján lévő postaláda,
 • postai feladás,
 • e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. .

A felhíváshoz közzéteszem az ebösszeíró adatlapot, és kérem tartalma alapján az ebösszeírásra az adatokat előkészíteni szíveskedjenek.

Karácsond, 2021. május 7.

Forgó Istvánné
jegyző

 
Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat PDF Nyomtatás E-mail

Tisztelt Karácsondi lakosok!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021 májusától a Heves Megyei Kormányhivatal ismét elindítja a kormányablakkal nem rendelkező településeken élő állampolgárok számára a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat (a továbbiakban: kormányablakbusz) által biztosított ügyintézést.

A kormányrendelet értelmében a vészhelyzet ideje alatt, (november 4. után, illetve 2020. március 11. és július 3. között lejáró magyar hatóság által kiállított hivatalos okmányok – beleértve a gépjármű forgalmi engedélyekbe bejegyzett műszaki érvényesség idejét – a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek maradnak.) Ezek a lejárt érvényességű okmányok csak Magyarország belterületén használhatóak, külföldi utazáshoz szükséges, hogy állampolgáraink érvényes okmányokkal rendelkezzenek.

A kormányablakbusz lehetőséget nyújt a lakosoknak a vészhelyzet alatt lejárt okmányaik cseréjére és számos más ügyintézésre, a maszk viselése és járványügyi védekezés általános szabályainak betartása mellett.

Karácsond, 2021. május 5.

Forgó Istvánné
Jegyző

 
Hirdetmény - Füzesabony – Eger vasútvonal PDF Nyomtatás E-mail

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2021. május 10-11-én és május 11-12-én éjszakánként 21.00-5.00 Füzesabony – Eger állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 80. sz. Budapest – Miskolc vasútvonalon az 5508, 5008 és az 5509 sz. vonatok mindkét éjszaka módosított menetrend szerint közlekednek.
Füzesabony – Eger állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek.

Letölthető: itt

 
GÁTFELHAJTÁSI ENGEDÉLY PDF Nyomtatás E-mail

gatfelhajtasiengedely.hu

 
Tájékoztatás iparűzési adó megfizetéséről PDF Nyomtatás E-mail

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében tett intézkedés eredményeképpen a mikro-, kis-, és középvállalkozásoknak a 2021. évi helyi iparűzési adóelőleg 50%-át kell megfizetni.

Ennek feltétele, hogy a vállalkozó 2021. február 25-ig a NAV-on keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített 21NYHIPA elektronikus nyomtatványon nyilatkozatot nyújtson be arról, hogy a vállalkozása mikro-, kis és középvállalkozásnak minősül.

A 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó helyi iparűzési adó mértéke a mikro-, kis-, és középvállalkozások számára 1%. Ebben az esetben a kedvezmény feltételeinek való megfelelésről a bevallásban is nyilatkozni kell!

Önkormányzati Adóhatóság

 
Tájékoztatás adótörvények változásáról PDF Nyomtatás E-mail

GÉPJÁRMŰADÓ

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el.

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, mely több pontban is érinti a gépjármű adóztatás kérdését. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) jelenleg hatályos rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.

A módosulás kapcsán az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől már az állami adóhatóság látja el.

A 2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítását, ezen időszak adójának beszedését, végrehajtását, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapításának adóhatósági feladatait - a Gjt. 2020. december 31-ig hatályos szövege alapján - továbbra is az önkormányzat adóhatósága végzi. Így, az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett (az állami adóhatóság a 2021-től keletkező egy évi gépjárműadótartozás esetén kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását).

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott, 2020. december 31-én hatályos 5. § a), d), e) és f) pontja szerint adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

2021. január 1-jét követően új mentességekről (Gjt.5.§), vagy adókedvezményekről (Gjt.8.§), kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság.

 

IPARŰZÉSI ADÓ

2021. január 1-jétől csak az állami adóhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési adóbevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket.

Megjelent az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, mely több pontban is érinti a helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának szabályait. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) módosulása alapján az adóalanyok a jövőben nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat (ÁNYK).

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adót továbbra is az önkormányzat számlájára kell befizetni.

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem lesznek benyújthatóak.

Az adózónak a 39/B. § (9) bekezdése szerinti körülményről (pl.: a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó tételes adóalap-megállapítás választását a vállalkozó - az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített - bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az adóhatóság számára), valamint képviselőjéről az önkormányzati adóhatóságnak bejelentést tehet.

Ezen bejelentéseket változatlanul az Elektronikus Önkormányzati Portálról lehet megtenni.

Forgó Istvánné
jegyző

 

 
Hirdetmény PDF Nyomtatás E-mail

A szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 16/2020. (XI.24.) önkormányzati rendelet szerint az önkormányzat összesen 289 q, jogosultanként 5 q szociális tüzelőanyag (barnakőszén) támogatást biztosít a rászoruló karácsondi lakosok számára.

A támogatás forrását a központi és a helyi önkormányzati költségvetés biztosítja.

Az eljárás kérelemre indul, melyet a járvány helyzetre való tekintettel a helyi COOP ABC-ben, a postán, a gyógyszertárban, dohányboltban, ill. a Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatalban beszerezhető, vagy a www.karacsond.hu honlapról letölthető formanyomtatványon lehet benyújtani.

Kérelmet nyújthatnak be a Karácsond közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező azon lakosok, akik

 1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti
 2. a) aktív korúak ellátására,
 3. b) időskorúak járadékára,
 4. c) települési támogatásra jogosultak,
 5. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozottan halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek,
 6. jövedelem határtól függetlenül
 7. akik tartósan beteg gyermeket nevelnek
 8. akik 3 vagy több gyermeket nevelnek
 9. a tartósan súlyos beteg, valamint fogyatékos személyek és
 10. mindazon kérelmezők, akik létfenntartása, megélhetése veszélyeztetve van.

Az 1. pont a), b) és a 3. pontban meghatározott kérelmezők esetén a kérelemhez mellékelni kell a jogosultságot igazoló okiratot.

Ugyanazon lakóingatlanon élők esetén csak egy jogcímen vehető igénybe támogatás, függetlenül az ingatlanban élő személyek és háztartások számától.

A kérelmeket (szükséges mellékletekkel együtt) a Közös Önkormányzati Hivatal kapuján lévő postaládába szíveskedjenek bedobni, vagy a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre megküldeni.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2021. január 15.

/A kérelmek elbírálásának határideje: 2021. január 29./

A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint a tüzelőanyag felhasználását a közös önkormányzati hivatal ellenőrzi. A jogosulatlan igénylés, vagy a tüzelőanyag eladása szankciót von maga után.

A szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól szóló 16/2020. (XI.24.) önkormányzati rendelet a Művelődési Ház hirdetőtábláján és a www.karacsond.hu honlapon elolvasható.

Földi Csaba
Polgármester tartós távolléte miatt
Kiss Imre Alpolgármester

Szociális tüzelőanyag juttatásról szóló rendelet

Kérelem szociális tüzelőanyag igénylésére

 
Locsolási kártalanítás PDF Nyomtatás E-mail

A locsolási kártalanítás igénylésének és megállapításának szabályai.

Részletek: pdf

Kérvény: doc

 
Tájékoztatás PDF Nyomtatás E-mail

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

4. oldal / 23