Állásajánlatok
Óvodapedagógus PDF Nyomtatás E-mail

Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde

A „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján, pályázatot hirdet

óvodapedagógus

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős

A munkavégzés helye:
Heves megye 3281 Karácsond, Szent István út 38.

Munkakörbe tartozó feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján, az óvodás korú gyermekek szakszerű, komplex nevelése

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. rendelkezési az irányadók

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű szakmai igényesség, gyermekközpontúság, pedagógiai elhivatottság, empátia, együttműködőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 5.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 1. március 1.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Fekete Andrea nyújt, a 06 70 902 1355 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja

 • postai úton a Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde címére (3281 Karácsond, Szent István út 38.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot I/1/2023., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus
 • elektronikus úton az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, szakmai önéletrajzot, motivációs levelet és erkölcsi bizonyítványt tartalmazó pályázatok beérkezése, valamint az egyéni interjú után az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Karácsond község honlapja – 2023. 01. 06.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. 01. 06.

 
Pénzügyi előadó PDF Nyomtatás E-mail

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

pénzügyi előadó
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidő

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3281 Karácsond, Szent István út 42.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Pénzügyi és számviteli feladatkör (1. melléklet 19. sorszám)

Ellátandó feladatok:
Az önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzat bevételeinek, kiadásainak könyvelése, zárszámadásuk, költségvetésük elkészítése. A költségvetési előirányzatok változásának figyelemmel kísérése, az előirányzatok módosítására irányuló rendelettervezet elkészítése, előirányzatmódosítás. Kötelezettségvállalások és utalványozások pénzügyi ellenjegyzése. Adatszolgáltatások, jelentések, igénylések teljesítése a Magyar Államkincstár felé. Áfa bevallás elkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés, továbbá mérlegképes könyvelői képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői képesítés ,
 • Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Iskolai végzettséget, illetve szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 • Fényképes szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm.r. 1. melléklete szerint),
 • Nyilatkozatok: a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, pályázati anyagát az eljárásban részt vevők megismerhetik, a Kttv. 84-87. §-ban meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Forgó Istvánné nyújt, a +36 30/9767046 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3281 Karácsond, Szent István út 42.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKAR/23/2023., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó.
 • Elektronikus úton Forgó Istvánné részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Forgó Istvánné , Heves megye, 3281 Karácsond, Szent István út 42. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a jegyző, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a - polgármester egyetértésével - választja ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 31.