Állásajánlatok
Óvodapedagógus PDF Nyomtatás E-mail

Karácsond Általános Művelődési Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3281 Karácsond, Szent István út 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
3-6 éves korú gyermekek nevelése, oktatása, az ehhez kapcsolódó feladatok ellátása, valamint a gyermekekkel, tevékenységekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése, tervezés, reflexió, mérések.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány
 • Cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű gyermekközpontúság,
 • Kiváló szintű gyermekszeretet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Diplomamásolat
 • Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a pályázattal kapcsolatos adatainak kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Számel Katalin nyújt, a 06709021355 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Karácsond Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (3281 Karácsond, Szent István út 38.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/56/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
 • Személyesen: Tóthné Számel Katalin, Heves megye, 3281 Karácsond, Szent István út 38.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 15.

 
Óvoda és Bölcsőde intézményvezető PDF Nyomtatás E-mail

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 évre szól

A munkavégzés helye: Heves megye, 3281 Karácsond, Szent István út 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde többcélú intézmény vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény szakszerű és törvényes működésének biztosítása. Ennek keretében az intézményben már működő óvodai ellátás színvonalának tovább emelése, és a jelenleg kialakítás alatt álló mini bölcsődében a feladatellátás jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelő beindítása és működtetése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67 § (1) bekezdése és 3. melléklete szerinti felsőfokú végzettség és óvodapedagógus szakképesítés, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. kormányrendelet 21/A. §-ban foglaltaknak való megfelelés, vagy
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. melléklete I. rész I/2. B pontjában előírt végzettség és szakképesítés,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • óvodapedagógus szakképesítés,
 • vezetői gyakorlat (legalább 1-3 év vezetői tapasztalat),
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzelést,
 • a képesítést igazoló okiratok másolata,
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a képviselő-testület a pályázat elbírálását nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a Kjt. 41.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Földi Csaba polgármester nyújt, a 06-37-322-001 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázat Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Földi Csaba polgármester (3281 Karácsond Szent István út 42.) címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1008/2020. valamint a beosztás megnevezését: Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezető

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

 


eÜgyintézés

Hirdetés

Tárhely és design:
Kolibri Informatika
Ha hirdetni szeretne, érdeklődjön a Hivatalban!

Ki olvas minket

Oldalainkat 15 vendég böngészi