Állásajánlatok
Művelődésszervező és könyvtáros PDF Nyomtatás E-mail

Karácsond Általános Művelődési Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánpályázatot hirdet
Művelődésszervező és könyvtáros
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3281 Karácsond, Hősök tere 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Közművelődési, kulturális, szórakoztató és közösségi rendezvények, ünnepségek előkészítése, szervezése, lebonyolítása. Más szervezetek által a művelődési házban tartott rendezvények koordinálása, felügyelete. Kis közösségekkel kapcsolatos közösségfejlesztő és szervező tevékenység. Amatőr művészeti és hagyományőrző csoportok indítása, a művészeti tevékenység fellendítése. Helyi értéktár gondozása, bővítése. Kulturális és egyéb pályázatok készítése és megvalósítása. Könyvtári szolgáltatások ellátása, állománygondozás, kölcsönzés, tájékoztatás, adminisztratív feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, művelődésszervező vagy könyvtáros szakképzettség,
 • Közművelődési vagy könyvtárosi tevékenységben szerzett tapasztalat
 • Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 • 3 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Kulturális és egyéb pályázatok terén való jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Helyi értéktár gondozásában, bővítésében való tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Kiadványok szerkesztésében, kiadásában való jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Alap szintű Internetes alkalmazások,

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű kommunikációs képesség, szervező és problémamegoldó képesség,
 • Jó szintű önálló döntőképesség

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű szervezőképesség, problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz, motivációs levél
 • A pályázati feltételként előírt végzettséget igazoló okiratok másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Balázs Mária nyújt, a 06
70 902 1355 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Karácsond Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (3281 Karácsond, Szent István út 38.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/ 58 / 2017 , valamint a munkakör megnevezését:
Művelődésszervező és könyvtáros.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 23.

 
Településüzemeltetési irányító PDF Nyomtatás E-mail

Karácsond Község Polgármestere
pályázatot hirdet

Településüzemeltetési irányító
munkakör betöltésére

A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
időtartama: határozatlan idejű,
foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Ellátandó fontosabb feladatok:

A önkormányzat alkalmazásában álló karbantartó beosztású munkavállalók irányítása, felügyelete, ellenőrzése, továbbá az önkormányzat alkalmazásában álló közfoglalkoztatottak munkavégzésének koordinálása. A településfejlesztési, a településüzemeltetési feladatok elvégzésének, valamint az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben a karbantartási munkák biztosítása. Gondoskodás a község közterületeinek tisztántartásáról, karbantartásáról és a zöldterületek rendben tartásáról. Közterület ellenőrzés.

Pályázati feltételek:

 • középfokú végzettség
 • B kategóriás jogosítvány
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

Pályázat részeként benyújtandó iratok:

Részletes önéletrajz, bizonyítvány(ok) másolata, jogosítvány másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat: a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 7. 12.00 óra

A munkakör betöltethetőségének legkorábbi időpontja: 2017. április 18.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a polgármester, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki.

 


eÜgyintézés

Hirdetés

Tárhely és design:
Kolibri Informatika
Ha hirdetni szeretne, érdeklődjön a Hivatalban!

Ki olvas minket

Oldalainkat 30 vendég böngészi