Állásajánlatok
igazgatási előadó PDF Nyomtatás E-mail

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

igazgatási előadó

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidő

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Heves megye, 3281 Karácsond, Szent István út 42.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Hatósági feladatkör I. melléklet 14. pont

Ellátandó feladatok:
Települési támogatással és szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatok, hagyatéki eljárások, kereskedelmi üzletek, szálláshelyek, vendéglátó egységek működésével, telepengedélyezéssel kapcsolatos hatósági ügyintézés. Titkársági, ügyiratkezelési, kommunikációs és közzétételi feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Szociális, kereskedelmi, telepengedélyezési, hagyatéki ügyintézés.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm.r. 1. melléklete szerint), iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozatok: a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, pályázati anyagát az eljárásban részt vevők megismerhetik, a Kttv. 84-87 §-ban meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Forgó Istvánné jegyző nyújt, a 37/322-001/18 mellék telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3281 Karácsond, Szent István út 42.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKAR/16/2021., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási előadó.
  • Személyesen: Forgó Istvánné Heves megye, 3281 Karácsond, Szent István út 42.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a jegyző, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a - polgármester egyetértésével - választja ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Ingyen Piac Független Hirdetési Hetilap
  • www.kozigallas.gov.hu

 

 


eÜgyintézés

Hirdetés

Tárhely és design:
Kolibri Informatika
Ha hirdetni szeretne, érdeklődjön a Hivatalban!

Ki olvas minket

Oldalainkat 11 vendég böngészi