Állásajánlatok
Dajka PDF Nyomtatás E-mail

Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde

A „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján, pályázatot hirdet

dajka
munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony (2022. november 21.-2023. november 20.)

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidős

A munkavégzés helye:

Heves megye 3281 Karácsond, Szent István út 38.

Munkakörbe tartozó feladatok:

Óvodai dajkai feladatok ellátása munkaköri leírás szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. rendelkezési az irányadók

Pályázati feltételek:

 • középfokú végzettség
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

 • gyermekközpontúság, igényesség, elhivatottság, empátia, együttműködőkészség, terhelhetőség, stressztűrőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • dajka szakképesítés,
 • gyakorlati tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 4.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 1. november 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Fekete Andrea nyújt,

a 06 70 902 1355 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja

 • postai úton a Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde címére (3281 Karácsond, Szent István út 38.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot I/202/2022., valamint a munkakör megnevezését: dajka
 • személyesen: Heves megye 3281 Karácsond, Szent István út 38.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, szakmai önéletrajzot és erkölcsi bizonyítványt tartalmazó pályázatok beérkezése, valamint az egyéni interjú után az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Karácsond község honlapja – 2022. 10. 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. 10. 18.

 

 
Közterület-felügyelő PDF Nyomtatás E-mail

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet

Közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidő

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3281 Karácsond, Szent István út 42.

Ellátandó feladatok:

A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, rendjének, tisztaságának védelme. A közterületek rendjét sértő cselekmények és állapotokok megelőzése, megakadályozása, szankcionálása. Közreműködés a települési térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésében, az önkormányzati vagyon védelmében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Karácsond község közigazgatási területén közterület-felügyeleti tevékenység ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közterület-felügyelői munkakörben - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • vezetői engedély másolata,
 • 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,
 • Nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Forgó Istvánné nyújt, a +36 30/9767046 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3281 Karácsond, Szent István út 42.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKAR/2398/2022., valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.
 • Elektronikus úton Forgó Istvánné részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Forgó Istvánné , Heves megye, 3281 Karácsond, Szent István út 42.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a jegyző, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a - polgármester egyetértésével - választja ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 4.

 
Pénzügyi ügyintéző PDF Nyomtatás E-mail

Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

pénzügyi előadó
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidő

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3281 Karácsond, Szent István út 42.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és számviteli feladatkör (1. melléklet 19. sorszám)

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzat bevételeinek, kiadásainak könyvelése, zárszámadásuk, költségvetésük elkészítése. A költségvetési előirányzatok változásának figyelemmel kísérése, az előirányzatok módosítására irányuló rendelettervezet elkészítése, előirányzatmódosítás. Kötelezettségvállalások és utalványozások pénzügyi ellenjegyzése. Adatszolgáltatások, jelentések, igénylések teljesítése a Magyar Államkincstár felé. Áfa bevallás elkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés, továbbá mérlegképes könyvelői képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői képesítés ,
 • Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Iskolai végzettséget, illetve szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 • Fényképes szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm.r. 1. melléklete szerint),
 • Nyilatkozatok: a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, pályázati anyagát az eljárásban részt vevők megismerhetik, a Kttv. 84-87. §-ban meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Forgó Istvánné nyújt, a +36 30/9767046 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3281 Karácsond, Szent István út 42.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKAR/2399/2022., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó.
 • Elektronikus úton Forgó Istvánné részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Forgó Istvánné , Heves megye, 3281 Karácsond, Szent István út 42. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a jegyző, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a - polgármester egyetértésével - választja ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 4.