Állásajánlatok
Óvodapedagógus PDF Nyomtatás E-mail

Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde

A „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján, pályázatot hirdet

óvodapedagógus

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős

A munkavégzés helye:
Heves megye 3281 Karácsond, Szent István út 38.

Munkakörbe tartozó feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján, az óvodás korú gyermekek szakszerű, komplex nevelése

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. rendelkezési az irányadók

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű szakmai igényesség, gyermekközpontúság, pedagógiai elhivatottság, empátia, együttműködőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 20.

A munkakör betölthetőségének időpontja: december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Fekete Andrea nyújt, a 06 70 902 1355 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja

 • postai úton a Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsőde címére (3281 Karácsond, Szent István út 38.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot I/248/2023., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus
 • elektronikus úton az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, szakmai önéletrajzot, motivációs levelet és erkölcsi bizonyítványt tartalmazó pályázatok beérkezése, valamint az egyéni interjú után az intézményvezető dönt. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. november 23.

A KÖZSZOGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. 10. 18.

 
Közterület-felügyelő PDF Nyomtatás E-mail

KARÁCSONDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Közterület-felügyelő

munkakör/feladatkör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidő

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A közterületek jogszerű használatának ellenőrzése, rendjének, tisztaságának védelme. A közterületek rendjét sértő cselekmények és állapotok ellenőrzése, megakadályozása, szankcionálása. Közreműködés a települési térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésében, az önkormányzati vagyon védelmében.

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
Magyar állampolgárság
Büntetlen előélet
Erkölcsi bizonyítvány
Cselekvőképesség
Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Elvárt végzettség/képesítés:
Közszolgálati középiskola, vagy középiskola és közszolgálati szakképesítés, vagy középiskola és közterület-felügyelői vizsga

Járművezetői engedély kategória: B

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
Végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
Fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
Adatkezelési nyilatkozat
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.03.

A pályázat benyújtásának módja: KÖZSZOLGÁLLÁS Portálon https://kozszolgallas.ksz.gov.hu

A pályázati felhívás teljes szövege a KÖZSZOLGÁLLÁS Portálon olvasható.

 
Igazgatási előadó PDF Nyomtatás E-mail

KARÁCSONDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

Igazgatási előadó

munkakör/feladatkör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidő

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az önkormányzat kommunikációs és közzétételi feladatainak ellátása, az önkormányzat honlapjának, a Karácsond Község Hivatalos Oldala önkormányzati facebook oldal, valamint a Karácsondi Körkép önkormányzati újság szerkesztése, önkormányzati kiadványok, plakátok, szórólapok elkészítése. Közreműködés önkormányzatirendezvények, lakossági fórumok szervezésében és lebonyolításában. Kapcsolattartás a lakossággal, a községben működő civil- és egyéb önszerveződő csoportokkal és a sajtóval.

Közreműködés az önkormányzati pályázatok benyújtásával és megvalósításával kapcsolatos adminisztrációs és adatszolgáltatási feladatok ellátásában. Közreműködés a képviselő-testületi ülések előterjesztéseinek, határozati javaslatainak, meghívóinak és az ülés jegyzőkönyveinek elkészítésében.

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

 

 

Elvárt végzettség/képesítés:
Felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és andragógus, művelődésszervező felsőfokú szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • motivációs levél
 • adatkezelési nyilatkozat
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.03. 00:00

A pályázat benyújtásának módja: KÖZSZOLGÁLLÁS Portálon https://kozszolgallas.ksz.gov.hu

A pályázati felhívás teljes szövege a KÖZSZOLGÁLLÁS Portálon olvasható.