Pénzügyi előadó Nyomtatás

Karácsondi Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

pénzügyi előadó
munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3281 Karácsond, Szent István út 42.

Ellátandó feladatok:
Az önkormányzat alkalmazásában álló közfoglalkoztatottak munkaviszony létesítésével, megszűnésével kapcsolatos okiratok, valamint a munkaviszonyt érintő más okiratok rögzítése a központi illetmény-számfejtő rendszerben, továbbá a közfoglalkoztatottakat érintő bérszámfejtéssel, szabadsággal kapcsolatos elszámolások, jelentések készítése és rögzítése a központi illetmény-számfejtő rendszerben. A közfoglalkoztatással kapcsolatos igénylések, jelentések, elszámolások elkészítése. Hagyatéki ügyintézés. Az önkormányzat és intézményei vagyonbiztosítási ügyeinek intézése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet
  • Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi szakképesítés,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • 6 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm.r. 1. melléklete szerint), iskolai végzettséget, illetve szakképesítést tanúsító okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozatok: a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik, a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 14.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: pályázatnak a Karácsondi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3281 Karácsond, Szent István út 42.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1803/2018., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi előadó.

Személyesen: Forgó Istvánné jegyző részére (3281 Karácsond, Szent István út 42.)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a jegyző, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója a - polgármester egyetértésével - választja ki.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Forgó Istvánné jegyző nyújt, a 37/322-001/18 mellék telefonszámon.