Tájékoztató Nyomtatás

Az egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről szóló 2015. évi CXCIV. törvény 2016. január 1-jétől számos eljárás illetékét megszüntette, illetvecsökkentette.


Kivonat a törvény rendelkezéseiből:
Okmányok kiadásával, pótlásával és cseréjével kapcsolatos eljárásokat érintő mentességek, kedvezmények:

 1. Személyazonosító igazolvány és személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (vagyis lakcímkártya)
 2. Családi állapot változásával összefüggő névváltozás miatt történő okmánycsere
 3. Eltulajdonított okmányok pótlása
 4. Gyermekek útlevelének kedvezményes kiállítása (kettő kiskorú gyermeket nevelő családok esetén az illeték mértéke 1250 Ft, három vagy több kiskorú gyermek esetén 500 Ft)
 5. Hatósági erkölcsi bizonyítvány (évente négy alkalommal)
 6. Tulajdonjog és haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése (örökléssel összefüggésben, hagyatékátadó végzés alapján)

Diákokat, fiatalokat és családokat érintő mentességek:

 1. Diákigazolvány
 2. Felsőoktatási képzésre jelentkezés
 3. Gépjárművezetői engedély első alkalommal

Fogyatékkal élőket érintő mentességek:

 1. Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának pótlása
 2. Jelnyelvi tolmács névjegyzékbe vétele

Építésügyet érintő mentességek:
A 160 m2-nél kisebb hasznos alapterületű lakóépület bontási, építési és használatbavételi engedélyezési eljárása

Vállalkozásokat érintő mentességek:

 1. Adóhatósági igazolás
 2. Cégiratok kiállítása és cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok megküldése (a cég tagjának vagy képviselőjének kérelmére)
 3. Cégek éves számviteli beszámolójának közzététele
 4. Üzlet működési engedélye iránti eljárás
 5. Vállalkozói igazolván kiállítása, pótlása
 6. Népi iparművészeti igazolvánnyal kapcsolatos eljárások
 7. Mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány kiállításával kapcsolatos eljárás.