KÖZEL 1,5 MILLIÁRD FORINTOS SZENNYVÍZBERUHÁZÁS VALÓSUL MEG KARÁCSONDON Nyomtatás
2011. augusztus 10. szerda, 07:49

Karácsond Község Önkormányzata sikerrel pályázott a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez a KEOP Szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP-1.2.0/B/10 konstrukcióra. A támogatásról szóló értesítést 2011. május 18-i dátummal küldte meg a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság. A „Karácsond község szennyvízelvezetés és tisztítás” című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0029 azonosítószámú projekt a megvalósításhoz nettó 1 237 949 508 forintot nyert a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásában.

 

A beruházás tervezett forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul:

Támogatás: 1.237.949.508 Ft – 84,95 %

Önkormányzat hozzájárulása, saját forrás: 78.529.492 Ft – 5,38 %

Vízközmű társulati hitel: 140.798.000 Ft – 9,67 %

Összes forrás: 1.457.277.000 Ft – 100 %

 

A Támogató Szerződés megkötésére 2011. július 22-én került sor. Az önkormányzat korábbi döntéseivel már kiválasztotta a közbeszerzéseket lebonyolító céget (Lucsik és Társa Kft.), a projektmenedzsment szervezetet (Inno Invest Kft.) és a kommunikációs céget (Immobi-RAT Kft.). Várhatóan 2011 őszén kiírásra kerül a kivitelezői közbeszerzés is. A beruházás tényleges beindítására 2012 tavaszától számíthat a lakosság.

A településen a fejlesztés hozzávetőleg 2013. december 31-ig 942, 2018. december 31-ig 1.138 háztartást, valamint 3.100-nál is több lakost érint.

Az összegyűjtött szennyvizek megtisztítására Karácsond területén új szennyvíztisztító telep épül. A beruházással több mint 22 ezer m gerincvezeték, 9 ezer m bekötővezeték, és közel 1ezer m nyomóvezeték készül el. A szennyvíz gravitációs lefolyását 7 db átemelő segíti majd.

Lényeges eredménye az előkészítő munkáknak, hogy a tervezett beruházás pénzügyi háttere is rendeződik, a várható költségek fedezete is kellő időben rendelkezésre áll. A támogatás mellett szükséges a közműszolgáltató hozzájárulása, valamint az úgynevezett közműtársulati hitel igénybevétele.

A lakosság anyagi szerepvállalásáról

A szennyvízelvezetési és tisztítási beruházások esetében az Európai Uniós és hazai támogatások feltétele, hogy a beruházással érintett lakosság is járuljon hozzá a költségek fedezéséhez, azaz biztosítson „önerőt” a jelentős mértékű támogatások mellé. Ezt az összeget hivatalosan érdekeltségi hozzájárulásnak nevezzük.

Az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére létrejött egy szervezett forma, a víziközmű társulat, mely egyéb feladatai mellett a szükséges önerő összegyűjtését szervezi és ellenőrzi. A vonatkozó jogszabályok szerint a többségi akarat elve okán mindenki a társulat tagjává vált, aki az érdekeltségi területen ingatlannal rendelkezik és a tagjegyzékben, illetve a tervben szerepel.

A Társulat megalakítására tehát azért volt szükség, mert ezen keresztül biztosítható a lakossági hozzájárulások befizetése, sőt egy előtakarékossági rendszer, a lakás-takarékpénztár alkalmazásával a beruházás által érintett lakosok állami támogatáshoz is jutnak. Ez a szerződés egy olyan önkéntes „betétszámla”, amelyben a befizetett összegre 30%-os állami támogatás jár, illetve lehetőséget biztosít az érdekeltségi hozzájárulás részletekben történő megfizetésére.

A Karácsondi Víziközmű Társulat az érdekeltségi hozzájárulást 160.000 Ft/ingatlan egységben határozta meg. Az OTP lakás-takarékpénztári szerződést kötött tagok fizetési kötelezettsége ugyanakkor – a rendszeres takarékoskodás esetén járó támogatás miatt ennél kevesebb, 129.940 Ft, melyet a megtakarítási idő alatt 1.780 Ft/ 73 hónapi részletben kell megfizetni, a többit állami támogatásként kapják meg. Kezelési költséggel együtt számolva a ltp. fizetők 129.940 Ft-ot fizetnek ki érdekeltségi hozzájárulásként, a fennmaradó valamivel több, mint 30.000 Ft állami támogatásként kerül jóváírásra. Az egyösszegű, készpénzes befizetéshez viszonyítva az előtakarékossági rendszer tehát pénzügyi szempontból lényegesen kedvezőbb a lakosság számára.

Azon ingatlantulajdonosoknak, akik a gázvezetékhez való csatlakozásukkal jogosultságot szereztek 21.500 Ft önkormányzati támogatásra - vagyis önkormányzati határozat alapján 2007. május 15. napjáig a vízi-közmű társulatba lakástakarékpénztári szerződés megkötésével beléptek és azt 5 éven át rendszeresen fizetik - a törlesztés 6. évében az önkormányzat átvállalja a ltp. díj fizetését és ekkor az ltp. fizetők számlájára kerül ez az összeg. Ezt a határozatot a korábbi önkormányzati képviselő-testület hozta 2007. március 22-én és azon karácsondi ingatlanok után jár a 21.500 Ft támogatás, amelyeknél a gázberuházási fejlesztési hozzájárulás befizetése 1998. 11. 11-ig megtörtént.

A társulati tagok számára fontos információ továbbá, hogy az érdekeltségi hozzájárulást a beruházás ütemezésétől és előrehaladásától függetlenül folyamatosan kell fizetni. Az így felgyülemlett összeg a befizető tag saját előtakarékossági számláján van nyilvántartva, más célra nem használható fel. Ha a beruházás valamilyen előre nem látott oknál fogva meghiúsulna, a befizetett összeg a szabály szerinti kamatokkal visszajár a befizetőnek.

Fentiek alapján könnyen belátható, hogy a karácsondi szennyvízelvezetési és tisztítási projekt keretében alkalmazott előtakarékossági rendszer semmilyen kockázatot nem jelent az érintett lakosság számára, ugyanakkor a részletfizetés és az állami támogatás által jelentősen megkönnyíti az önerő biztosítását. De ezekről a lakosság már több alkalommal is kapott tájékoztatást.

Ismételten felszólítunk minden ltp-tagot a rendszeres takarékosságra, mert a megtakarítási befizetésekkel elmaradó lakosok elesnek az állami támogatástól. Ezen felül az érdekeltségi hozzájárulás közadók módjára behajtható köztartozás [160/1995.(XII.26.) Korm. rendelet 13. § (3) bek.], így a hozzájárulás megfizetése alól – a közteherviselés elvét szem előtt tartva – senki sem mentesülhet.

A vízi-közmű társulat küldöttgyűlése azon tagok számára, akik nem kötöttek ltp. szerződést, lehetőséget biztosít arra, hogy a 160.000 Ft-ot 2011. december 15-ig választásuk szerint – egy összegben, vagy részletekben – megfizethessék. Csekkek a polgármesteri hivatalban igényelhetők.

Elkészült új vízközmű szolgáltatásról szóló törvény koncepciója, mely várhatóan 2011 őszén parlament által is elfogadásra kerül. Talajterhelési díjat azoknak az ingatlan tulajdonosoknak kell majd fizetnie, akik előtt kiépítésre kerül a szennyvízcsatorna hálózat, mégsem kötnek rá a hálózatra. A talajterhelési díj célja, hogy ösztönözze a rákötéseket, ezáltal csökkentse a talajt és a felszíni vizeket érő szennyvízterhelést. Lényeges, hogy a díj adók módjára behajtandó köztartozás. A talajterhelési díj fizetését minden ingatlan tulajdonos elkerülheti, ha csatornahálózat kiépítése után rácsatlakozik a közműre. Az új törvényi szabályozás várhatóan kötelezővé teszi a megépült csatornahálózat használatát (főleg akkor, ha ez uniós forrásból épül meg). A (törvényi szabályozás alapján 2012-től központilag megállapított, várhatóan jelentősen megemelkedő) talajterhelési díjon felül akkor is kell majd szennyvízcsatorna díjat fizetni, ha nem történik meg az ingatlan rákötése. Ilyenkor a törvénytervezet szerint az elfogyasztott vízmennyiség után fogja a jövőbeni szolgáltató kiszámlázni a csatornadíjat annak az ingatlan tulajdonosnak is, aki a csatornahálózattal kiépített térségben lakik.

A projekt kapcsán számított, kötelezően alkalmazandó szennyvízdíj:

2013. és 2014. években: 446 Ft/m3 + áfa=557 Ft

2015., 2016. és 2017. években: 483 Ft/m3 + áfa = 604 Ft

 

 

Módosítás dátuma: 2011. augusztus 10. szerda, 08:36