Hirdetmény PDF Nyomtatás E-mail

A szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 16/2020. (XI.24.) önkormányzati rendelet szerint az önkormányzat összesen 289 q, jogosultanként 5 q szociális tüzelőanyag (barnakőszén) támogatást biztosít a rászoruló karácsondi lakosok számára.

A támogatás forrását a központi és a helyi önkormányzati költségvetés biztosítja.

Az eljárás kérelemre indul, melyet a járvány helyzetre való tekintettel a helyi COOP ABC-ben, a postán, a gyógyszertárban, dohányboltban, ill. a Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatalban beszerezhető, vagy a www.karacsond.hu honlapról letölthető formanyomtatványon lehet benyújtani.

Kérelmet nyújthatnak be a Karácsond közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező azon lakosok, akik

  1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti
  2. a) aktív korúak ellátására,
  3. b) időskorúak járadékára,
  4. c) települési támogatásra jogosultak,
  5. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozottan halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek,
  6. jövedelem határtól függetlenül
  7. akik tartósan beteg gyermeket nevelnek
  8. akik 3 vagy több gyermeket nevelnek
  9. a tartósan súlyos beteg, valamint fogyatékos személyek és
  10. mindazon kérelmezők, akik létfenntartása, megélhetése veszélyeztetve van.

Az 1. pont a), b) és a 3. pontban meghatározott kérelmezők esetén a kérelemhez mellékelni kell a jogosultságot igazoló okiratot.

Ugyanazon lakóingatlanon élők esetén csak egy jogcímen vehető igénybe támogatás, függetlenül az ingatlanban élő személyek és háztartások számától.

A kérelmeket (szükséges mellékletekkel együtt) a Közös Önkormányzati Hivatal kapuján lévő postaládába szíveskedjenek bedobni, vagy a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre megküldeni.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2021. január 15.

/A kérelmek elbírálásának határideje: 2021. január 29./

A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint a tüzelőanyag felhasználását a közös önkormányzati hivatal ellenőrzi. A jogosulatlan igénylés, vagy a tüzelőanyag eladása szankciót von maga után.

A szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól szóló 16/2020. (XI.24.) önkormányzati rendelet a Művelődési Ház hirdetőtábláján és a www.karacsond.hu honlapon elolvasható.

Földi Csaba
Polgármester tartós távolléte miatt
Kiss Imre Alpolgármester

Szociális tüzelőanyag juttatásról szóló rendelet

Kérelem szociális tüzelőanyag igénylésére