Lakossági tájékoztató PDF Nyomtatás E-mail

Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi véleményezés megkezdéséről

 

Tisztelt karácsondi Polgárok!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/212. (XI.8.) Kormányrendelet 29/A.§-nak megfelelően, ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Karácsond Községi Önkormányzat a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében Településképi Arculati Kézikönyvet és Településképi rendeletet készít. Mivel az Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet készítésénél kiemelten fontos szempont, hogy azt széles körű helyi támogatás övezze, ezért a készítés folyamatának minden lépésébe bevonjuk a lakosságot, hogy érdemi módon beleszólhassanak otthonuk, környezetük alakításába.

 

Településképi arculati kézikönyv

„A kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.”

A településképi arculati kézikönyv célja, egy olyan szemléletformáló kiadvány kidolgozása, mely a helyi lakkosság, döntéshozók, újonnan betelepülők számára nyújt tájékoztatást az épített és természeti értékekről, a település építészeti arculatának jellemzőiről, és iránymutatást az épített környezet alakításával kapcsolatos elvárásokról.

Településképi rendelet

A településképi rendeletet a településképi arculati kézikönyv alapján kell elkészíteni. A rendelt célja, hogy biztosítsa a településképi követelmények meghatározásával a kívánt településkép elérését.

Ennek érdekében a rendelet

  • az épületek, építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, egy adott területre, a helyi védett épületek
  • a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – településképi szempontból meghatározó területekre,
  • helyi építészeti örökség, egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,
  • a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet az épített és természeti környezet alakításának eszközei, melyek érvényesülése jótékony hatást eredményez a teljes közösség számára, de egyben korlátokat is jelent, melyek a helyi lakosság és a vállalkozások mindennapjaira hatással lesznek. A településkép védelmét szolgáló intézkedések alapja, hogy az abban foglaltakat széleskörű társadalmi konszenzus övezze, ezért a készítésébe be kell vonni a lakosságot, hogy érdemi módon beleszólhassanak otthonuk, környezetük alakításába.

A megbízott tervező iroda elkészítette a Karácsond Településképi Arculati Kézikönyve című dokumentumot, valamint a Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Településkép védelméről szóló rendelet tervezetét. Az említett dokumentumok az alábbi hivatkozási címen érhetők el, vagy megtekinthetők a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben.

http://www.t4terv.hu/tak/karacsond/

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendeletre tekintettel 2017. szeptember 19-én (kedden) 16.00 órai kezdettel lakossági fórumot tart az Ady Endre Művelődési Ház klubtermében, ahol szóban, vagy 2017. október 13-ig írásban (Karácsond Községi Önkormányzat címre (3281 Karácsond, Szent István út 42.), vagy az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre adhatnak javaslatot, a hivatkozott rendelet mellékletének az un. PARTNERI adatlap kitöltésével tehetnek észrevételt az elkészített településképi kézikönyv és rendelet-tervezet vonatkozásában. (Az adatlap beszerezhető a polgármesteri hivatalban, vagy letölthető a www.karacsond.hu honlapról.)

Karácsond, 2017. szeptember 6.
Karácsond Községi Önkormányzat