Szociális tüzelőnyag rendelet PDF Nyomtatás E-mail

Hirdetmény

A szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól szóló 10/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet szerint az önkormányzat összesen 260 q, jogosultanként 3 q szociális tüzelőanyag (barnakőszén) támogatást biztosít a rászoruló karácsondi lakosok számára.

A támogatás forrását a központi és a helyi önkormányzati költségvetés biztosítja.

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Karácsondi Polgármesteri Hivatalban beszerezhető, vagy a www.karacsond.hu honlapról letölthető formanyomtatványon lehet benyújtani.

Kérelmet nyújthatnak be a Karácsond közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező azon lakosok, akik

1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

a) aktív korúak ellátására,
b) időskorúak járadékára,
c) települési támogatásra jogosultak,

2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozottan halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek,

3. jövedelem határtól függetlenül

a)akik tartósan beteg gyermeket nevelnek
b)akik 3 vagy több gyermeket nevelnek
c)a tartósan súlyos beteg, valamint fogyatékos személyek és
d)akik létfenntartása, megélhetése veszélyeztetve van.

Ugyanazon lakóingatlanon élők esetén csak egy jogcímen vehető igénybe támogatás, függetlenül az ingatlanban élő személyek és háztartások számától.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2017. január 6.

/A kérelmek elbírálásának határideje: 2017. január 20./

A 3. pontbanmeghatározott kérelmezők esetén a kérelemhez mellékelni kell a jogosultságot igazoló okiratot.

A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint a tüzelőanyag felhasználását a polgármesteri hivatal ellenőrzi. A jogosulatlan igénylés, vagy a tüzelőanyag eladása szankciót von maga után.

A szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól szóló 10/2016. (XII.13.) önkormányzati rendelet a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és a www.karacsond.hu honlapon elolvasható.

Földi Csaba
Polgármester

A rendelet és a kérelem letölthető itt