Köszöntjük weblapunkon
Tájékoztatás iparűzési adó megfizetéséről PDF Nyomtatás E-mail

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében tett intézkedés eredményeképpen a mikro-, kis-, és középvállalkozásoknak a 2021. évi helyi iparűzési adóelőleg 50%-át kell megfizetni.

Ennek feltétele, hogy a vállalkozó 2021. február 25-ig a NAV-on keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített 21NYHIPA elektronikus nyomtatványon nyilatkozatot nyújtson be arról, hogy a vállalkozása mikro-, kis és középvállalkozásnak minősül.

A 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó helyi iparűzési adó mértéke a mikro-, kis-, és középvállalkozások számára 1%. Ebben az esetben a kedvezmény feltételeinek való megfelelésről a bevallásban is nyilatkozni kell!

Önkormányzati Adóhatóság

 
Tájékoztatás adótörvények változásáról PDF Nyomtatás E-mail

GÉPJÁRMŰADÓ

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el.

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, mely több pontban is érinti a gépjármű adóztatás kérdését. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) jelenleg hatályos rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.

A módosulás kapcsán az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől már az állami adóhatóság látja el.

A 2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítását, ezen időszak adójának beszedését, végrehajtását, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapításának adóhatósági feladatait - a Gjt. 2020. december 31-ig hatályos szövege alapján - továbbra is az önkormányzat adóhatósága végzi. Így, az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett (az állami adóhatóság a 2021-től keletkező egy évi gépjárműadótartozás esetén kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását).

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott, 2020. december 31-én hatályos 5. § a), d), e) és f) pontja szerint adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

2021. január 1-jét követően új mentességekről (Gjt.5.§), vagy adókedvezményekről (Gjt.8.§), kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság.

 

IPARŰZÉSI ADÓ

2021. január 1-jétől csak az állami adóhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési adóbevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket.

Megjelent az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, mely több pontban is érinti a helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának szabályait. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) módosulása alapján az adóalanyok a jövőben nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat (ÁNYK).

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adót továbbra is az önkormányzat számlájára kell befizetni.

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalany (vállalkozó) az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.

Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától nem lesznek benyújthatóak.

Az adózónak a 39/B. § (9) bekezdése szerinti körülményről (pl.: a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó tételes adóalap-megállapítás választását a vállalkozó - az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített - bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon, a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy február 15-ig jelenti be az adóhatóság számára), valamint képviselőjéről az önkormányzati adóhatóságnak bejelentést tehet.

Ezen bejelentéseket változatlanul az Elektronikus Önkormányzati Portálról lehet megtenni.

Forgó Istvánné
jegyző

 

 
Hirdetmény PDF Nyomtatás E-mail

A szociális tüzelőanyag juttatásról szóló 16/2020. (XI.24.) önkormányzati rendelet szerint az önkormányzat összesen 289 q, jogosultanként 5 q szociális tüzelőanyag (barnakőszén) támogatást biztosít a rászoruló karácsondi lakosok számára.

A támogatás forrását a központi és a helyi önkormányzati költségvetés biztosítja.

Az eljárás kérelemre indul, melyet a járvány helyzetre való tekintettel a helyi COOP ABC-ben, a postán, a gyógyszertárban, dohányboltban, ill. a Karácsondi Közös Önkormányzati Hivatalban beszerezhető, vagy a www.karacsond.hu honlapról letölthető formanyomtatványon lehet benyújtani.

Kérelmet nyújthatnak be a Karácsond közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező azon lakosok, akik

  1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti
  2. a) aktív korúak ellátására,
  3. b) időskorúak járadékára,
  4. c) települési támogatásra jogosultak,
  5. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozottan halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek,
  6. jövedelem határtól függetlenül
  7. akik tartósan beteg gyermeket nevelnek
  8. akik 3 vagy több gyermeket nevelnek
  9. a tartósan súlyos beteg, valamint fogyatékos személyek és
  10. mindazon kérelmezők, akik létfenntartása, megélhetése veszélyeztetve van.

Az 1. pont a), b) és a 3. pontban meghatározott kérelmezők esetén a kérelemhez mellékelni kell a jogosultságot igazoló okiratot.

Ugyanazon lakóingatlanon élők esetén csak egy jogcímen vehető igénybe támogatás, függetlenül az ingatlanban élő személyek és háztartások számától.

A kérelmeket (szükséges mellékletekkel együtt) a Közös Önkormányzati Hivatal kapuján lévő postaládába szíveskedjenek bedobni, vagy a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre megküldeni.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2021. január 15.

/A kérelmek elbírálásának határideje: 2021. január 29./

A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint a tüzelőanyag felhasználását a közös önkormányzati hivatal ellenőrzi. A jogosulatlan igénylés, vagy a tüzelőanyag eladása szankciót von maga után.

A szociális tüzelőanyag juttatás szabályairól szóló 16/2020. (XI.24.) önkormányzati rendelet a Művelődési Ház hirdetőtábláján és a www.karacsond.hu honlapon elolvasható.

Földi Csaba
Polgármester tartós távolléte miatt
Kiss Imre Alpolgármester

Szociális tüzelőanyag juttatásról szóló rendelet

Kérelem szociális tüzelőanyag igénylésére

 
Locsolási kártalanítás PDF Nyomtatás E-mail

A locsolási kártalanítás igénylésének és megállapításának szabályai.

Részletek: pdf

Kérvény: doc

 
Tájékoztatás PDF Nyomtatás E-mail

 
Bursa Hungarica PDF Nyomtatás E-mail

 
AGRÁRCENZUS PDF Nyomtatás E-mail

 
Tájékoztatás PDF Nyomtatás E-mail

 
Vágányzári információ PDF Nyomtatás E-mail

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2020. szeptember 24-tól 2020. október 12-ig Füzesabony – Mezőkövesd állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 80. Budapest – Sátoraljaújhely vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

További részletek: itt

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY PDF Nyomtatás E-mail

Hirdetési felülettel segíti a helyi termelőket az Agrárminisztérium és a Nébih

Hirdetési felülettel szeretné segíteni a helyi termelők és potenciális vásárlóik összekötését az Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) – jelentette be Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár. A kezdeményezés célja, hogy bővüljenek a nehéz helyzetbe került magyar termelők értékesítési lehetőségei. A felület elindításának első lépéseként a termelők regisztrációját várják, ami egy egyszerű űrlap kitöltésével megtehető a hivatal https://portal.nebih.gov.hu/termelo-kereso oldalán.

A koronavírus járvány miatt a helyi termelők többsége nehéz helyzetbe került: egyre több piac zárja be kapuit, más értékesítési felület hiányában pedig a termelők nehezen találnak vevőt terményeik, termékeik számára. Az Agrárminisztérium folyamatosan keresi a lehetőségeket e nehézségek megoldására. Az elmúlt hetekben többek között szorgalmazták a piacok megfelelő óvintézkedések mellett történő újranyitását, de a vendéglátók és közétkeztetők figyelmét is felhívták a helyi termékek előnyeire – emlékeztet az államtitkár.

A magyar termelők segítésének egyik új eleme a „termelő kereső” felület elindítása. Az érdeklődő őstermelők és kistermelők a https://portal.nebih.gov.hu/termelo-kereso oldalon érhetik el a regisztrációhoz szükséges űrlapot. Nevük és elérhetőségeik mellett az általuk kínált főbb terméktípusokat, valamelyik szakmai azonosítójukat kell megadniuk, továbbá, hogy vállalnak-e kiszállítást. A vásárlók, azaz a lakosok és szolgáltatók (kereskedők, vendéglátók, étkeztetők) a későbbiekben ugyanezen oldalon tájékozódhatnak arról, hogy kik és mit kínálnak eladásra a környékükön. A kereshető adatbázis mellett az adatok térképen is megjelennek, még könnyebbé téve a böngészést.

Zsigó Róbert államtitkár kiemelte, hogy az értékesítés folyamatában az agrártárca és a Nébih nem vesz részt, a felülettel kizárólag a kapcsolatfelvétel lehetőségét szeretnék segíteni a lakosság, a szolgáltatók és a helyi termelők között. A helyi termék választása ugyanis mindenki számára előnyös. A vásárlók közvetlen környezetükben, így fenntarthatóbb módon juthatnak kiváló minőségű, magyar alapanyagokhoz, élelmiszerekhez. Vásárlásukkal pedig támogatják a nehéz helyzetbe került helyi termelőket, akik így tovább folytathatják értékes munkájukat.

AM Sajtóiroda

 
Felhívás PDF Nyomtatás E-mail

 
Ismertető PDF Nyomtatás E-mail

Letölthető nyomtatvány: itt

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

4. oldal / 22